Główny system pamięciowy

Posted Leave a commentPosted in edukcacja

Główny System Pamięciowy Główny System Pamięciowy (GSP) zalicza uczenie się do złożonych mnemotechnik, a więc specjalnych strategii pamięciowych, które ułatwiają zapamiętywanie i przypominanie sobie. Technika ta wymaga cierpliwości i czasu, by w przyszłości docenić jej skuteczność, np. podczas uczenia się dowolnych liczb (NIP, PESEL, REGON, numery kont bankowych, uczenie się numery telefonów) czy dat. Technika […]